درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

 تهیه و توزیع مواد اولیه کارخانجات

فولاد نسوز

فولاد ابزاری گرمکار

انواع ورقهای آلیاژی و ضد سایش

لوله های سیلندری بدون درز

فولادهای قابل عملیات حرارتی

فولاد زنگ نزن

فولاد ابزاری سردکار

فولادهای خوش تراش یا اتومات

میل گردهای کروم سخت

فولادهای سخت شونده سطحی

 

 

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved