درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

تهیه و توزیع مواد اولیه کارخانجات : انواع فولادهای آلیاژی ، آهن آلات صنعتی و ساختمانی ، انواع فلزات رنگی ، فسفسر برنز ، آلومینیوم

فولاد نسوز

فولاد ابزاری گرمکار

فولاد زنگ نزن

لوله های سیلندری بدون درز

فولادهای قابل عملیات حرارتی

انواع ورقهای آلیاژی و ضد سایش

فولادهای سخت شونده سطحی

فولادهای خوش تراش یا اتومات

میل گردهای کروم سخت

فولاد ابزاری سردکار

MATERIALS 

Rang of application 

STEELGRORP

1/2080    Heavy duty cutting and punching tools – shear bladders – reamers فولاد ابزاری سردکار

Cold work tool steel

 1/2436

Heavy duty punching and cutting tools –punches – reamers – broaches

1/2379  Cutting dies sensitive to breakage – thread rolling dies – reamers – sockets
1/2767 

Dies – embossing tools – bending tools  Shear blades for tick material–

1/2510

Cutting tools for thread machining – milling cutters – Reamers – calipers

1/2550 

Punches for rails and sheets – cold shear blades – Snap dies – chisels

1/2067 Lathe centers – drills – threading dies – milling cutters – reamers
1/2721 cold heading dies of all kind – hobbling dies – shear blades

برخی از محصولات قابل ارائه در مقاطع میلگرد ،  تسمه و چهارگوش  تولید کارخانجات ایرانی والباقی تولید کشورهایی از قبیل  چک - آلمان – اسلوونی- اکراین – تایوان – مصر و هندوستان میباشد.  

 

 

Copyright © 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved