درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

تهیه و توزیع مواد اولیه کارخانجات : انواع فولادهای آلیاژی ، آهن آلات صنعتی و ساختمانی ، انواع فلزات رنگی ، فسفسر برنز ، آلومینیوم

فولاد نسوز

فولاد ابزاری گرمکار

فولاد زنگ نزن

لوله های سیلندری بدون درز

فولادهای قابل عملیات حرارتی

انواع ورقهای آلیاژی و ضد سایش

فولادهای سخت شونده سطحی

فولادهای خوش تراش یا اتومات

میل گردهای کروم سخت

فولاد ابزاری سردکار

MATERIALS 

 Rang of application 

STEELGRORP

1/2344   Oil-or air-cooled extrusion and piercing mandrels of extruding presses فولاد ابزاری گرمکار

Hot work tool steel

1/2567

 Pressure casting moulds -cores –dies for proc of non –ferrous metals

1/2713 Forge drop hammer dies – metal extrusion and tube pressing tools  
1/2714 Forge drop hammer dies for deep engravings - Mounding part dies

.برخی از محصولات قابل ارائه در مقاطع میلگرد ،تسمه و بلوک تولید کارخانجات داخلی وبه صورت کلی تولیدات کارخانجات کشورهای - آلمان – چک – .روسیه میباشد

 

 

Copyright © 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved