درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

تهیه و توزیع مواد اولیه کارخانجات : انواع فولادهای آلیاژی ، آهن آلات صنعتی و ساختمانی ، انواع فلزات رنگی ، فسفسر برنز ، آلومینیوم

فولاد نسوز

فولاد ابزاری گرمکار

فولاد زنگ نزن

لوله های سیلندری بدون درز

فولادهای قابل عملیات حرارتی

انواع ورقهای آلیاژی و ضد سایش

فولادهای سخت شونده سطحی

فولادهای خوش تراش یا اتومات

میل گردهای کروم سخت

فولاد ابزاری سردکار

MATERIALS 

Rang of application 

STEELGRORP

1/1181 Automobile – and motor construction – mach .engineering فولادهای قابل عملیات حرارتی

Heat treatable steel

1/1191               Automobile – and motor construction – mach .engineering
1/1221 Automobile – and motor construction – mach .engineering
1/6511 Axles – axle arms – connecting rods – arbors
1/6580 Structural components for heavy demands
 1/6582 Crankshafts – eccentric shafts – gear components
1/7035 Axles – axle journals – control components
1/7218 Axles arbors - axle arms –turbine components
1/7220 Crankshafts - axle arbors –tires
1/7225  Cog wheels – pinions – connecting rods

برخی از محصولات قابل ارائه فقط در مقاطع میلگرد و تسمه و برخی دیگر در مقطعی همچون ورق تولید کارخانجات ایرانی و همچنین کشورهایی از روسیه - آلمان – اکراین  - ایتالیا - مصر- هندوستان وچین میباشد

 

 

Copyright © 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved