درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

تهیه و توزیع مواد اولیه کارخانجات : انواع فولادهای آلیاژی ، آهن آلات صنعتی و ساختمانی ، انواع فلزات رنگی ، فسفسر برنز ، آلومینیوم

فولاد نسوز

فولاد ابزاری گرمکار

فولاد زنگ نزن

لوله های سیلندری بدون درز

فولادهای قابل عملیات حرارتی

انواع ورقهای آلیاژی و ضد سایش

فولادهای سخت شونده سطحی

فولادهای خوش تراش یا اتومات

میل گردهای کروم سخت

فولاد ابزاری سردکار

MATERIALS 

 Rang of application 

STEELGRORP

1/5752

     Camshafts gear wheels card an joints for standard stress

فولادهای سخت شونده سطحی

Case hardening steel

 

1/5919

             Cog wheels chain wheels etc. for automobile building

1/5920

Plate wheels driving pinions and highly stressed cog wheels

1/7131 or 1/7139

Small cog wheels arbors card an joints Parts of control

1/7147 

Average size cog wheels arbors etc. for vehicle  And gear building 

 

محصولات قابل ارائه فقط در مقطع میلگرد موجود و تولید کارخانجات ایرانی و همچنین کشورهایی از قبیل آلمان  .ایتالیا و مصر میباشند.

 

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved