درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

تهیه و توزیع مواد اولیه کارخانجات : انواع فولادهای آلیاژی ، آهن آلات صنعتی و ساختمانی ، انواع فلزات رنگی ، فسفسر برنز ، آلومینیوم

فولاد نسوز

فولاد ابزاری گرمکار

فولاد زنگ نزن

لوله های سیلندری بدون درز

فولادهای قابل عملیات حرارتی

انواع ورقهای آلیاژی و ضد سایش

فولادهای سخت شونده سطحی

فولادهای خوش تراش یا اتومات

میل گردهای کروم سخت

فولاد ابزاری سردکار

MATERIALS 

 Rang of application 

STEELGRORP

 1/4057  Structural parts of highest strength فولاد زنگ نزن

Stainless steel

1/4301 (304) Equipment for foodstuff industry -weld able
1/4306 (304L) Equipment exposed to organic –and fruit - acid
1/4401 (316) Parts and apparatuses for the textile industry
1/4404 (316L) Construction of apparatus for chemical and cellulose industry 

محصولات قابل ارائه در مقاطع میلگرد ، ورق ، لوله ، قوطی وپروفیل تولید کارخانجات کشورآفریقای جنوبی , هندوستان میباشد.

 

 

Copyright © 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved