درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

 

موجودی انبار

ارائه خدمات در زمینه تهیه و تامین فولاد های آلیاژی به شرح زیر امکان پذیر می باشد.


استانداردها: 

1- فولادهای ابزاری گرمکار از قبیل 1.2344 و 1.2714
2- فولادهای ابزاری سردکار از قبیل 1.2436 و 1.2379 و 1.2080
3- فولادهای ابزارکربنی از قبیل 1.1731 و 1.1740
4- فولادهای قابل عملیات حرارتی از قبیل 1.1181 ، 1.1191 ، 1.6562 ، 1.6582 ، 1.7220 و 1.7225

5- فولادهای سمانتاسیون از قبیل 1.5920 و 1.7131
6- فولادهای قالب پلاستیک از قبیل 1.2311 و 1.2312
7- فولادهای زنگ نزن، فولادهای مخصوص و نسوز فولادهای فنر و دیگر فولادهای آلیاژی بر اساس درخواست شما.

 

مقاطع و ابعاد قابل ارائه: 

1- گرد و پله ای از 10 میلیمتر تا 1000 میلیمتر.
2-  چهارگوش از 100 میلیمتر تا 800 میلیمتر.
3- تختال از 60*140 میلیمتر تا 400*1800 میلیمتر.
4- رینگ با قطر داخلی حداقل 350 میلیمتر و قطر خارجی حداکثر 3400 میلیمتر.
5- سیلندر  با قطر داخلی حداقل 250 میلیمتر و قطر خارجی حداکثر 1000 میلیمتر.
6- دیسک حد اکثر تا 2000 ملیمتر.

7- قطعات ریختگری تا وزن 30000 کیلوگرم.
8- انواع لوله های صنعتی با ضخامت بالا.

 

موجودی انبار از طریق لینک موجودی انبار در دسترس شماست.موجودی انبار به صورت فایل اکسل قابل استفاده می باشد.

 

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved