درباره ماصفحه نخست

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

دفتر شماره 1 مدیریت و فروش:

 تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب (شادآباد)- جنب بلوک 1 - مجتمع تجاری 110  :

طبقه همکف پلاک26 - کد پستی : 83155-13718

: +982166673430 - +982166673431

: +989121087659

: +982166671434

: info@sanginfelez.com

دفتر شماره 2  تدارکات و خدمات:
 تهران- جاده قدیم کرج
میدان شیر پاستوریزه - خیابان 17شهریور- خیابان شهدای بسیج  :

: +982166670480

: +989121786989

: contact@sanginfelez.com

 

 

دفتر شماره 3 مدیریت و خرید خارجی:

: Mohsen REZAEI 56, Rue de Boulainvilliers 75016 Paris - France

: +33145201881

: +33663276107

: m.rezaei@sanginfelez.com

 

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved