درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

جدول تاثير عناصر آلياژي

  افزايش  کاهش  بي تاثير
I S MN SI MO V W AP NI CR C خواص
    استحکام کششي
    تنش تسلِم
      چغرمگي
استحکام سايشي
    قابليت تغيير شکل گرم
  قابليت تغيير شکل سرد
قابليت براده برداري
        مقاومت به خوردگي
  دماي سخت کاري
    قابليت سخت کاري
  قابليت نيتروژه شدن
  قابليت جوشکاري
      الاستيسيته
    سختي

استانداردهای آهن و فولاد

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved